• Your Trusted 24 Hours Service Provider!
  • Talk To Expert : +2348060087115
Open

Darefter klickar du pa ”fortsatt”, och fyller i en profil

Darefter klickar du pa ”fortsatt”, och fyller i en profil

About life, the Universe and Everything.

Du ser texten ”REGISTRERA DIG GRATIS!”, och fyller i anvandarnamn. Da ingick du ett uppgorelse, som senare kostar dig 1 400 kr.

Descendants of the Golgafrinchans

Under ”Fortsatt” finns namligen en lank med liten bokstaver som heter ”allmanna affarsvillkor”. I den lanken finns en text. I den texten, som inklistrad i Word blir 21 sidor lang och som ar skriven pa brutal kanslisvenska, tas allihopa mojliga irrelevanta fragor upp. Men ifall du anda laser till sidan 16 och 17 star meningen ”Uppsagning av de avgiftsbelagda tjansterna (sk. ”Premium medlemskap”) ska intraffa senast 14 kalenderdagar innan utgangen fran varje avtalsperiod – savida inte annan tidsperiod an angivna tidsfristen avtalats (se aven under avsnitt 2 ”Forlangning av avtal”).”

Baksida av underben betyder da denna text? Jo, enligt det Luxemburgska dating-fortaget betyder det att nar du under texten ”Registrera dig gratis” klickar gallande knappen ”fortsatt” har du medelst detta klick forbundit dig att sjalvmant och utan anmodan innan en given tidpunkt posta ett frankerat forsandelse till Luxemburg, dar du skriftligen sager upp ett kanhanda kommande premiumavtal. Inneha datumet passerats ar det kort. Da ar det enkom att hosta upp pengarna.

Detta hande min vaninna Lisa. Hon ar en nyskild tvabarnsmamma, som jobbar deltid och forsoker lite tillvaron med nyinkopt lagenhet och vardag att skrida ihop. Hon surfade runt pa olika dating-siter, fyllde i profiler, kopte produkten med en sa kallad ”engangsavgift” kungen 1347 kronor, men tyckte ej just be2 var nagot att ha efter att ha testat i nagra dagar, glomde sin in registrering och seglade vidare i livet. Hon hade inte uppfattat att hon kopt ett abonnemang. Ordet abonnemang star ej heller. Istallet star det finstilt under att de forut att hon amna undkomma paus tanker renovera tjansten automatiskt, men ej att hon ar tvingad att skrida med pa detta. Det star samt nagot ifall ”uppsagningsperiod” som ”kan variera”, och att hon kan lasa mer under ”installningar”. Lisa forutsatter att hon kommer att fa en undran nar det blir dags, och glommer alltihop.

Nagonstans under hennes junisemester far de tag gallande henne, personalen pa be2, och forklarar via email att hon amna bekosta dessa annu fler 1347 kronor, annars blir det ”inkasso”. Kraven kommer kungen email. De sager ”betala enkom, sa amna vi hjalpa dig!” De anser ”du maste verkligen spendera, for annars gar vi vidare, du inneha ingatt avtal, du inneha ingen ratt, du tvungen, annars Kronofogden ….”.

Engangsavgiften varje ingen engangsavgift, och datumet pro uppsagning innan fornyelse varenda passerat. De hade forsokt dra mer medel, och inte lyckats, och genast kravde de henne kungen de nastkommande sex manaderna.

Min vaninna, liksom otaliga andra, trodde uppriktigt att om man ej betalar en ens en befangd rakning kan man bli ”prickad” och aldrig mer fa ett lan. Hon berattar detta for undertecknad nar vi i begynnelse av juli fikar i min tradgard, och sager ”du forstar, jag far rubba! Jag och barnen inneha ingenstans att bo.” Sa hon inneha betalat dessa klover. Det ar forstas klover som skulle gatt till annat. Det ar forstas kapital som gor ett sa stort gap i hennes manadsbudget att hon blir knackt, somnlos och anslig. Det ar en avbrack som faktiskt sarar och skadar. De pengarna hade rackt till nya cyklar till barnen. Och hon inneha slangt bort dem for att hon ej forstatt att nagonstans finstilt fanns ett datum som skulle passeras i det dampa under varen.

”De skickade ingen rakning”, forklarade hon. ”De sa att sjalv skulle skrida in kungen hemsidan och hitta hur sjalv skulle avlona. Och sen gick detta kontaktformulГ¤r det ej att avlona. Jag holl pa med det dar hur massa timmar som helst. Slutligen fick sjalv skrida till banken och bekosta. Pro de sa att de ej kunde racka nagon nota.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*